Föredrag: Fetma - en global epidemi

Fetmaepidemin i världen och i Sverige. Hur allvarlig är den och hur snabbt går det? Vad beror den på? Vad kan man göra åt den – som individ, i vården och i samhället?

Det här företaget har jag hållit inför olika slags publik, bland annat branschfolk, skolpersonal, studenter och allmänhet.

Exempel på arrangörer: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala, Folkhälsan och Ålands Landskapsregering, kommunerna i Skaraborg, TCO-rådet Uppsala län.

Kontakta mig för frågor och bokningar.