Föredrag: Ut ur mörkret - om depressioner

Vad är en depression? Depressioner sedda inifrån. Varför är det så svårt att söka och få hjälp? Är depression en riktig sjukdom?

Det här föredraget har jag hållit inför olika slags publik, bl a läkare och annan sjukvårdspersonal, patient- och anhörigföreningar och allmänhet.

Exempel på arrangörer: Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa, Föreningen Balans, Spes, olika psykiatriska kliniker inom Stockholms läns landsting, Lundbeck, Svenska Psykiatriska Föreningen. Sedan 2000 har detta föredrag också ingått i en årlig kurs från Karolinska Institutet för läkare som ska specialisera sig på psykiatri.

Kontakta mig för frågor och bokningar.