Recensenter om Ut ur mörkret

Ut ur mörkret. En bok om depressioner utkom 1998 på Norstedts, och 2001 som Pan storpocket. Här några utdrag ur recensionerna:

“Det här är en lysande och viktig bok! … Sammanfattningsvis är detta en bok som med glödande känsla, välskriven och djup, kan rekommenderas alla som lider av depression, känner någon som gör det, samt till företagsledare, politiker, chefer och alla andra som har med människor att göra.” Ragnar Andersson i Folkbladet

” Ett välformulerat och engagerat dokument. … Allt sammantaget formar sig boken till en reportageresa från mörkret mot hoppets strimma av ljus i tunneln.” Måna Berger i Nerikes Allehanda

“Hjälpande läsning när tillvaron rämnar.” Ola Hallberg i Dagens Industri

Ut ur mörkret är en viktig bok, för att inte säga livsviktig.” Eva-Maria Fasth i Vår Bostad

“Med stöd av fakta och egna erfarenheter, med reporterns lidelse och förmåga att skriva lättillgängligt, har Miki Agerberg skapat en tröstens dokumentation för alla som lider av återkommande depressioner.” Jan-Ewert Strömbäck i Journalisten

“Intervjuer som engagerar och imponerar med sin öppenhet om en sjukdom som fortfarande omges med så många (alldeles omotiverade) skamkänslor.” Gerth Ekstrand i Dala-Demokraten

“Han beskriver i sin bok hur det som media framställer som ‘lyckopiller’, faktiskt är en medicin som ger deprimerade människor en chans till normalt liv. Agerbergs bok är ett viktigt inlägg i en snedvriden debatt.” Petra Hamberg i Hudiksvalls Tidning

“Bokens budskap är livsviktigt eftersom självmord kan vara en följd av en depression. Denna bok skall finnas överallt i sjukvården, på vårdavdelningar somatiska såväl som psykiatriska, på vårdcentraler, i primärvården, på privatmottagningar, hos sjukgymnasten och på distriktssköterskemottagningar. Den skall vara lättillgänglig både för de som arbetar i vården och för de som söker vård. Då kan boken rädda liv samt ge god och modern kunskap till de som drabbas och deras anhöriga!” Karina Dencker i Psykiatrifonden Informerar

Recensenter om den danska utgåvan

Den danska utgåvan, Ud af mørket, översatt av Finn Abrahamowitz, utkom 1999 på Fremad. Här några utdrag ur de danska recensionerna:

“En förträfflig, välskriven bok. … Förhoppningsvis når Miki Agerbergs bok ut till många människor och förhoppningsvis kan den bidra till en mer differentierad syn på depressioner och depressionsbehandling.” Bo Møhl i Politiken

“Det är således en bok för alla de, som drabbas av depressioner, och för de som står dem nära. Och det är en bok för alla som ska behandla dem, och för de som ska bevilja resurser till detta. En spännande och engagerande bok, som från många olika synvinklar ger förståelse och kunskap om depressionssjukdom och manier. … En lättläst och grundlig bok – bra att den blev översatt och utgiven.” Elsa Gade i BT

“En lysande bok, som både fackfolk och lekmän kan bli klokare av.” Dagens Medicin Danmark

“Boken har således funktionen att synliggöra sjukdomar som ofta förtigs, och visa att det finns hopp. Viktigt nog.” Bo Jacobsen i Weekendavisen

“Ett upplysande bidrag till en nödvändig och angelägen debatt om depressioner.” Robin Engelhardt i Information