Kidnappad hjärna. En bok om missbruk och beroende

Alla vet att missbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak är stora folkhälsoproblem. Betydligt mindre känt är hur snabbt forskningen gått framåt på dessa områden. Idag vet forskarna mycket mer än för bara tio–femton år sedan, både om beroendemekanismerna i hjärnan och om effektiv behandling och förebyggande arbete.

I boken möter vi i inträngande intervjuer både ledande forskare, behandlare och människorna det i grund och botten handlar om.

Vetenskapliga fakta görs levande med gripande berättelser om människor som själva kämpar med missbruk – det gör den här boken unik. Kombinationen skapar en helhetsbild som ger en djup förståelse för beroendefrågorna.

Årets Mediadiplom 2005 från Svensk Förening för Beroendemedicin med följande motivering: “Du har med vetenskapsjournalistens stringens förmågan att på ett sakligt, korrekt och likväl lättfattligt sätt tydliggöra den omfattande kunskapsutvecklingen inom vårt område. Med din publicering visar du imponerande djup förståelse för beroendefrågor.”

Kidnappad hjärna är den första svenskspråkiga boken som ger en beskrivning av de nya erfarenheterna som är på en gång sakligt korrekt och lättfattlig, och som lyckas förmedla en känsla av hur forskarna inom området tänker och arbetar. I själva verket torde Kidnappad hjärna även internationellt vara den första boken i sitt slag som inriktar sig på beroendeproblem.” Ur förordet av Marie Åsberg, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet.

Utgiven av Studentlitteratur 2004.

Köp boken på AdLibris

Vad tyckte kritikerna?