Ormen i paradiset. Om den globala fetmaepidemin

Fetma och övervikt drar fram över världen som en snabbt accelererande epidemi. Fetmaepidemin är global och drabbar inte bara den rika västvärlden, utan också de fattiga länderna i tredje världen. Ormen i paradiset är den första boken som tar ett helhetsgrepp på en av vår tids största hälsofrågor.

I min research till den här boken har jag talat med en lång rad av Sveriges och världens ledande experter. Boken tar ett helhetsgrepp på fetman och dess följdsjukdomar, som på kort tid har blivit ett av vår tids största hälsoproblem.

Utvecklingen har gått så snabbt att nästan ingen har problemets verkliga omfattning klar för sig. Om trenden inte bryts kommer sjukdomskostnaderna, i både mänskliga och ekonomiska termer, snart också göra fetman till ett av våra största samhällsproblem.

Boken kartlägger fetmaepidemins utbredning i Sverige och i världen, förklarar dess bakgrund och diskuterar vilka orsakerna är. Den går igenom den senaste forskningen om fetmans mekanismer i kroppen, vilka behandlingar som fungerar och inte fungerar, och vilka som väntar runt hörnet. Och den diskuterar och ger exempel på vad som kan göras för att förebygga fetma och vända utvecklingen. I boken gör jag också personliga intervjuer med människor som själva är drabbade av fetma och dess följdverkningar.

Ormen i paradiset är en svensk bok om ett globalt problem. En stor del av innehållet handlar om Sverige. Men boken börjar i Tonga: ett paradisiskt vackert örike i Söderhavet som jag besökte under några veckor. Där är två vuxna av tre feta – dubbelt så hög andel som i USA – och var femte invånare har diabetes.

Ormen i paradiset fick Måltidsakademiens diplom 2007 som årets bästa bok om mat och hälsa.

“Boken är lika lättläst som den är skrämmande.” Ur förordet av professor Stephan Rössner, chef för Överviktsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Utgiven av Prisma 2007

Köp boken på AdLibris

Vad tyckte kritikerna?