Böcker

Mina tre senaste böcker handlar om några av vår tids stora folksjukdomar. Klicka på omslagen för mer information om respektive bok.

Ormen i paradiset. Om den globala fetmaepidemin
Fetma och övervikt drar fram över världen som en snabbt accelererande epidemi. Fetmaepidemin är global och drabbar inte bara den rika västvärlden, utan också de fattiga länderna i tredje världen. Ormen i paradiset är den första boken som tar ett helhetsgrepp på en av vår tids största hälsofrågor.
Måltidsakademiens diplom 2007: Årets bästa bok om mat och hälsa.
Utgiven av Prisma 2007.
Läs mer

Kidnappad hjärna. En bok om missbruk och beroende
Alla vet att missbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak är stora folkhälsoproblem. Betydligt mindre är känt om hur snabbt forskningen gått framåt på dessa områden. Kidnappad hjärna ger en helhetsbild av den senaste forskningen, där vetenskapliga fakta görs levande med gripande berättelser om människor som själva kämpar med missbruk.
Årets Mediadiplom 2005 från Svensk Förening för Beroendemedicin.
Utgiven av Studentlitteratur 2004.
Läs mer

Ut ur mörkret. En bok om depressioner
Depression är en av våra stora folksjukdomar, men omgärdas ofta av ett mörker av tystnad, okunnighet och fördomar. Ut ur mörkret ger en lättläst och väldokumenterad översikt över vad forskarna idag vet om depressioner och vägar att komma ur sjukdomens grepp, varvat med djupintervjuer med kända och okända människor som berättar om sina egna erfarenheter av depressioner.
“Den bästa nutida svenska boken om depression”. Marie Åsberg, professor i psykiatri.
Utgiven av Norstedts 1998.
Läs mer

Jag har också skrivit eller varit medförfattare till ytterligare några böcker och medverkat i ett antal antologier. De senaste:

Psykiatri (Studentlitteratur 2009).
Bakom vansinnet – forskare om psyke, våld och rädsla (Vetenskapsrådet 2007).
Depressionens pris
(Lundbeck 2006).
Ett sekel med läkaren i fokus (Sveriges Läkarförbund 2003).