Ny tidning: Hälsa&Vetenskap

En populärvetenskaplig tidning om medicin och hälsa, riktad till allmänheten. Det är idén bakom Hälsa&Vetenskap, en ny tidning som utkom med sitt första nummer i slutet av oktober 2009. Bakom tidningen står Läkartidningens förlag, och en av tankarna med den nya tidningen är att popularisera en del av det vetenskapliga medicinska material som publiceras i Läkartidningen. Men Hälsa&Vetenskap tar också upp egna ämnen och infallsvinklar.

Eftersom jag själv ingår i redaktionen, är jag helt fel person att recensera första numret. Men att det behövs en tidning om medicin och hälsa som är lättillgänglig, men samtidigt saklig och trovärdig – det är jag övertygad om. Att få vara med och starta en sådan tidning är roligt och stimulerande. I det första numret skriver jag bland annat om depressioner, och går igenom den senaste forskningen om den globala fetmaepidemin.

Hälsa&Vetenskap ska till en början komma ut med fyra nummer per år. Med en upplaga på 35 000 exemplar distribueras tidningen till en början gratis via utvalda vårdcentraler, sjukhus och träningsanläggningar. Man kan också prenumerera, eller köpa den i vissa välsorterade tidningsaffärer.