Modern lärobok i psykiatri

Psykiatri är absolut inte flum, utan ett fascinerande kunskapsområde under snabb utveckling. Det står klart när man bläddrar i den nyutkomna boken Psykiatri (Studentlitteratur 2009), en tegelsten på cirka 750 sidor, som har ambitionen att vara en aktuell lärobok som speglar hela det psykiatriska verksamhetsfältet.

Boken är avsedd att användas i läkarutbildningen, men också i utbildning av psykologer, sjuksköterskor och andra som kan behöva psykiatriska kunskaper. Den kan också fungera som uppslagsbok för andra som är intresserade.

Mer än sextio författare medverkar och skriver om sina respektive specialområden. Själv finns jag också med på ett hörn, eftersom jag tillsammans med professor Marie Åsberg skrivit kapitlet Psykiatrins historia.