Fetmaepidemi i Indien

Tvärtemot vad många tror är fetma och övervikt hastigt ökande folkhälsoproblem i Indien, i takt med snabb ekonomisk utveckling, urbanisering och övergång till mer västerländsk livsstil. Detta är särskilt allvarligt eftersom indier är mer känsliga än européer för fetmans följdsjukdomar, och drabbas tidigare av till exempel diabetes och hjärtinfarkt.

Redan idag är Indien det land i världen som har flest fall av diabetes, och antalet beräknas fördubblas inom 20 år. För Indien innebär detta en dubbel sjukdomsbörda, eftersom sjukdomar kopplade till fattigdom och undernäring samtidigt fortfarande är utbredda.

Alltsedan jag skrev boken Ormen i paradiset, som kom 2007, har jag velat resa till Indien för att undersöka detta närmare. Och nu får jag chansen, tack vare ett stipendium från Publicistklubben. Jag planerar att resa till Indien senare i år för att studera den nya fetmaepidemin och hur man försöker tackla den. Några reportage blir det säkert också.