Länkar mellan arv och miljö

Det finns en stam av möss med en speciell genetisk defekt, som gör att dessa möss blir feta och har gul päls; de löper också stor risk att drabbas av diabetes och cancer. Men om de gula mushonorna får några vanliga kosttillskott under graviditeten, bland annat B-vitamin, föder de ungar som blir helt normala: smala, friska och med brun päls.

Hur kan detta komma sig? Förklaringen är att någonting i kosttillskotten har tystat den muterade genen. Experimentet är ett exempel på epigenetik, ett nytt forskningsområde som vuxit explosionsartat de senaste åren.

De flesta inser väl att både arv och miljö är viktiga, till exempel för utvecklingen av många sjukdomar. Men hur ser samspelet mellan arv och miljö egentligen ut? Detta kan epigenetiken ge helt nya möjligheter att undersöka.

I veckans nummer av Läkartidningen skriver jag om var epigenetiken står idag: om ny forskning, om bakgrunden, och om en märklig studie från Överkalix.