Global fetma på forskningssajt

Den populärvetenskapliga webbsajten Forskning.se har öppnat ett nytt tema: Global fetma. Bra för den som känner behov av att reda ut begreppen efter en överdos av motstridiga mediarapporter.

Jag medverkar med två artiklar där jag tar upp några trådar från min bok Ormen i paradiset. Om den globala fetmaepidemin. I Tonga – näst fetast i världen diskuterar jag varför det lilla öriket i Söderhavet är så hårt drabbat av fetmaepidemin. I den andra artikeln söker jag svaret på frågan: Varför är amerikaner fetare än fransmän?

Forskning.se är en populärvetenskaplig webbsajt med ambitionen att ge saklig, forskningsbaserad information om olika samtidsfrågor. Andra teman på sajten är bland annat klimatfrågan, hjärnan och Östersjön. Bakom Forskning.se står Vetenskapsrådet och en rad andra tunga svenska forskningsorganisationer.